РАЙОННА РАДА ПОДАЛА В СУД НА РДА ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

21 травня 2018 року Турківська районна рада звернулась до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про визання протиправною діяльність Турківської РДА щодо проведення конкурсу на посаду головного лікаря Турківської КЦРЛ.

З тексту позовної заяви вбачається наступне: 

26 березня 2018 року Турківською районною державною адміністрацією було прийнято розпорядження №80 «Про проведення конкурсу та оголошення початку формування конкурсної комісії Турківської райдержадміністрації з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні». Цього ж дня дане розпорядження було оприлюднене на офіційному сайті Турківської РДА в мережі Інтернет за адресою: http://turka-rda.gov.ua, одночасно на сайті розміщено оголошення про початок формування конкурсної комісії Турківської райдержадміністрації з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні.

13 квітня 2018 року було прийнято розпорядження голови Турківської РДА №96 «Про створення конкурсної комісії Турківської районної державної адміністрації з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні», яке було опубліковано на сайті Турківської РДА 18.04.2018р. 16.04.2018р. на цьому ж сайті розміщено оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні.

На момент подання позову конкурсна комісія, утворена відповідно до розпорядження голови Турківської РДА №96 від 13.04.2018 року, провела засідання 15.05.2018 року, на якому розглянула документи єдиного претендента та встановила дату та час проведення конкурсу 11:00 год. 30.05.2018 року.

Вищезгаданими діями Турківська районна державна адміністрація вийшла за межі своєї компетенції та порушила норми чинного Законодавства України та права Турківської районної ради, оскільки, Турківська районна рада, як засновник Турківської комунальної центральної районної лікарні, не уповноважувала Турківську РДА на здійснення функцій органу управління та на проведення конкурсу на посаду головного лікаря Турківської КЦРЛ.

Зокрема Турківською районною державною адміністрацією порушено:

  1. ч.2 ст. 19 Конституції України – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
  2. п. 20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників належить до кола питань, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях;
  3. ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – в частині грубого нехтування інститутом права комунальної власності на підприємства, установи і організації, а також заклади охорони здоров’я. Також закріплене ч.4 даної статті право здійснювати управління об’єктами спільної власності територіальних громад;
  4. ч.2 ст. 15, п. 2 ч.1 ст. 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» – в частині здійснення управління об’єктами спільної власності територіальних громад без делегування районною радою відповідних повноважень (відповідно до п.13 рішення Турківської районної ради №67 від 31 березня 2016 року «Про делегування повноважень Турківській районній державній адміністрації», Турківська районна рада делегувала Турківській районній державній адміністрації забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді);
  5. ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» – керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

Питання проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Турківської КЦРЛ, відповідно до наведених вище норм Законодавства, відноситься виключно до компетенції Турківської районної ради, яка як засновник здійснює повноваження органу управління щодо Турківської КЦРЛ, до моменту делегування даних повноважень іншим особам виключно рішенням сесії Турківської районної ради.

Дані повноваження Турківської районної ради закріплені в Статуті Турківської комунальної центральної районної лікарні, затвердженому рішенням Турківської районної ради №496 від 16 липня 2015 року, а також відображені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованому 27.03.2018 року.

 В Статуті Турківської КЦРЛ  зазначається наспне:

– п. 1.3. Турківська КЦРЛ належить до спільної власності територіальної громади Турківського району Львівської області. Органом, уповноваженим управляти майном територіальних громад Турківського району є Турківська районна рада (надалі – Засновник). Галузевий нагляд закладом здійснюється департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент);

– п. 1.4. Турківська КЦРЛ є юридичною особою, що підпорядковується Турківській районній раді, Міністерству охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, та утримується за рахунок коштів районного бюджету Турківського району Львівської області.

У витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованому 27.03.2018 року, у графі «Відомості про органи управління» зазначено «Районна рада».

На даний момент Львівським окружним адміністративним судом відкрито провадження та пизначено попердне судове засідання на 26.06.2018 року.

 

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *