Якась  компанія, що володiє нафтогазовими активами в Українi, має намiр відновити буріння старої свердловини в  Турківському районі на Вовченському газоносному  родовищi  у с Хащів наприкiнцi вересня цього року. На  даний  момент  перевозиться  техніка та  укладається  бетонна  дорога до  старої  свердловини  у с Хащів.  Ведуться геологорозвідувальні роботи виявлених нафтогазових нагромаджень на глибинах до 5 тис.м на  Хащів -Лопушанській  території.

Перспективи цієї морфоструктури підсилюються тим, що вона пов’язана з тектонічною лускою, в межах якої на глибинах 3000-4000 м вже відомі Хащевське та Шумяцьке підняття. Крім того, чисельні поверхневі нафтогазопрояви та припливи нафти і газу в свердловинах на площі Лімна-Хащів (св. 10, 21 – отримано припливи газу дебітом до 10 тис м3 /добу, св.1,7 – припливи нафти до 150-200 кг/добу) дають підставу сподіватися на наявність в даному районі родовищ із запасами до кількох млн. т у.п. на невеликих глибинах (до 2000 м).

Пiсля завершення  плануються випробувальнi роботи строком близько 3 тижнiв.

Як зазначає  уродженець  села  Вовче –  Юрій  Крупський  проф. кафедр корис. копалин, істор. гео­логії, екол. та інж. геології і гідрогеології Львів. ун-ту, який  брав без­посе­ред­ню участь у відкритті бл. 30 родовищ нафти і газу в Зх. нафтогазоносному регіоні України і 4-х в Уренгої (РФ) та  вивчав проблемні питання геодинамічного роз­витку складчастопокривельної  струк­тури Карпат, Передкарпаття і Закарпаття прогинів  Волино-Поділля, а також їх нафтогазоносності, перспективи подальших напря­мів геол огічного розвитку робіт у цих регіонах.: ” Третій і, в даний час, найбільш реальний напрям робіт – це пошук родовищ нафти на малих глибинах у відкладах флішу палеогену і стрийської світи крейди в антиклінальних складках Скибової зони Карпат. Тут відкрите і введене в розробку Верхньомасловецьке нафтове родовище, отримано припливи нафти на Зворівській і Бабино-Галівській площах. Нафтопрояви в свердловинах відмічені на Хащів-Лімнянській та Вовченській площах. За геологічними і сейсморозвідувальними даними намічено ряд перспективних об’єктів. Нагадаємо, що із цієї зони, з Східницького нафтового родовища з глибин до 500 м видобуто більше 3 млн.т нафти. Реалізація цього напряму геологорозвідувальних робіт, дозволить стабілізувати, а потім і збільшити видобуток нафти в Бориславському НПР і перейти до пошуків родовищ на середніх і великих глибинах.

 

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *