ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  районного бюджету Турківського району на 2019 рік

Формування обсягів доходів і видатків районного бюджету, проведено відповідно до вимог нових Бюджетного та Податкового кодексів України, фінансового та іншого базового законодавства України.

Проект бюджету формувався разом з Турківським відділенням Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції, районною державною адміністрацією на підставі бюджетних запитів поданих головними розпорядниками коштів.

У 2019 році буде передбачено додаткову дотацію та субвенції місцевим бюджетам (міському, селищному та сільським) на утримання органів місцевого самоврядування,  місцевої пожежної охорони та дошкільних закладів.

Доходи місцевих бюджетів

Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2019 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

Прогноз доходів районного бюджету на 2019 рік,  обраховано в сумі 563487,3 тис. грн., у тому числі сума доходів:

  • загального фонду – 561725,8 тис.грн.;
  • спеціального фонду – 1761,5 тис.грн.

Основним платежем надходжень  загального фонду не враховуючи міжбюджетні трансферти є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,7 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік.   Прогнозні надходження цього податку складатимуть 47994,8 тис. грн., що в порівнянні з уточненим планом на 2018 рік більше на 5564,4 тис. грн. або 13,1 відсотка.

Збільшення надходжень обумовлено за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

Cкладовими загального фонду районного бюджету є також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 2,0 тис. грн., та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в сумі 138,0 тис. грн.,  Планування вищезазначених платежів проводилось з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 513591,0 тис.грн. в тому числі:      

– базова дотація з державного бюджету – 44573,1 тис.грн.;

– освітня субвенція  з державного бюджету – 143620,7 тис.грн.;

– медична субвенція  з державного бюджету – 38612,9 тис.грн.;

– субвенція на допомоги сім’ям з дітьми, пільги, субсидії та прийомну сім’ю – 269346,8 тис. грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 891,7 тис.грн.;

– субвенція з місцевого бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції державного бюджету – 124,9 тис.грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 16420,9 тис. грн.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету сформовано із  власних надходжень районних бюджетних установ в розрізі видів послуг, що надаватимуться ними у 2019 році і становить 1761,5тис.грн., у тому числі:

– по районній раді – 30,0 тис.грн.;

– по відділу освіти – 670,0 тис. грн.;

– по відділу культури – 250,0 тис. грн.;.

– територіальному центру надання соціальних послуг – 251,5 тис. грн.;

– охорона здоров’я  – 560,0 тис.грн.

                                             Видатки місцевих бюджетів

        Прогнозний обсяг видатків загального фонду районного бюджету  становить 560175,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 3311,5 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 1550,0 тис.грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з  1 січня 2018 року 4173 гривень на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1921 гривень(в середньому ріст 12 відсотків).

Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2019 рік зроблено на необхідності  забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за минулий рік, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозний індекс їх росту на 2019 рік(в середньому ріст коофіцієнт 1,1 ).

Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2019 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання коштів.

Відділ освіти райдержадміністрації

У Турківському районі станом на 01 січня 2019року функціонує 50 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 26 навчально-виховні комплекси  . У загальноосвітніх школах району відкрито 445 класи в яких навчається 5754 учнів.

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2019 рік прогнозуються в сумі 194003,1 тис.грн. в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету- 143620,7 тис грн., додаткова дотація з державного бюджету на утримання закладів освіти – 13920,9 тис.грн., дотація вирівнювання та доходи місцевого бюджету – 36461,5 тис.грн.

На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років, враховано 50,0 тис.грн.

У складі видатків на освіту передбачені витрати на довіз учнів до закладів освіти 70,0 тис.грн , видатки на харчування учнів  1-4 класів та дітей із малозабезпених сімей ,дітей-сиріт та дітей учасників АТО в сумі 2800,0 тис.грн.

Фінансування капітальних видатків та мікро проектів буде проводитись за рахунок залишків освітньої субвенції.

У 2019 році заплановано отримати 670,0 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.

Охорона здоровя

На утримання установах охорони здоров»я передбачається у 2019 році 41212,9 тис.грн., в тому числі медична субвенція з державного бюджету в сумі 38612,9 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров»я – 2500,0 тис.грн.

У 2019 році заплановано отримати 560,0 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

В районному бюджеті на 2019 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановані видатки  в сумі 278823,3  тис. грн., в тому числі  за рахунок субвенцій з державного бюджету:

1) На  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги  дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 252848,9 тис.грн.;

2) На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 8195,9 тис.грн.;

3)      На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7376,4 тис.грн.;

Видатки районного бюджету на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення на 2019 рік за рахунок коштів місцевого бюджету заплановані в сумі 8244,8 тис.грн. :

1) На утримання територіального центру заплановані видатки в сумі- 7236,3 тис.грн., в тому числі кошти загального фонду – 6984,8 тис.грн. і спеціального фонду заплановано отримати 251,5 тис.грн.

2).На утримання центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, в 2019 році передбачено 1260,0 тис. грн.

3).На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку в сумі 40,00 тис.грн.

4).На виконання районної програми «надання  щомісячної адресної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА та надання допомоги громадянам ,які досягли віку 100 років передбачено кошти в сумі  25,2 тис.грн.

5). На виконання  програми щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам населення Турківського району (поховання непрацюючих громадян) передбачено 350,0 тис. грн.(РДА).   

6).На виконання  програми  виплати одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення,учасникам АТО та їх сім’ям у 2019 році передбачено 750,0 тис.грн.(Районна рада).

7).На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом передбачено видатки за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 900,0 тис. грн.  

8) На надання пільг на оплату послуг по електроенергії та квартирній платі одиноким інвалідам,інвалідам по зору I-II групи та сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів передбачено кошти в сумі – 120,0 тис. грн.

 Відділ культури райдержадміністрації

Відділу культури райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів по загальному фонду  прогнозуються видатки у сумі 23336,7 тис.грн.

Закладами культури у 2019 році заплановано отримати 250,0 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду за рахунок батьківської плати за навчання дітей в школах естетичного виховання та надання приміщень в оренду.

Заплановані капітальні видатки за рахунок коштів ,що передаються із загального до спеціального фонду в сумі – 250,0 тис грн., в т.ч  бюджет розвитку- 250,0 тис.грн.

У відділі культури передбачені видатки на спів фінансування мікро проектів на суму 370,0 тис.грн

На надання фінансової підтримки установам засобів масової інформації передбачено 650,0тис.грн.

 В бюджеті на 2019 рік на фізичну культуру та спорт заплановано видатки в сумі 2320,0 тис.грн., зокрема на ДЮСШ «Юність» – 2200,0  тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  – 120,0 тис.грн. Крім цього передбачені видатки на розвиток сільського футболу– 90,0 тис.грн.  та участь футбольної команди на першість області -200,0 тис.грн.

У видатковій частині передбачено видатки на здійснення місцевих програм на загальну суму 3169,8 тис.грн.

Резервний фонд районного бюджету на 2019 рік запланований в розмірі 290,0 тис.грн.

 

Додаткова потреба в коштах   на заробітну плату з нарахуванням становить- 24700,0тис.грн.:  по установах освіти – 18200,0 тис.грн.,(освітня субвенція – 10200,0тис.грн.,кошти місцевого бюджету- 8000,0тис.грн.) ,по установах охорони здоров”я – 5200,0тис.грн.,по установах культури- 1300,0тис.грн., В середньому бюджетні установи району забезпечені фондом заробітної плати  у 2019 році  на 11 місяців.

           Начальник фінуправління                                                 В.Юсипович 

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *