Конкурс «Топ 10 народних домів» (надалі – конкурс) проводиться з метою виокремлення та нагородження найкращих народних домів області, надання їм фінансового ресурсу на розвиток.

Конкурс проводиться серед народних домів Львівської області системи Міністерства культури України.

Організатором конкурсу є департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (надалі – департамент).

Співорганізаторами конкурсу є постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради (надалі – комісія).

Це положення визначає процедуру організації та проведення конкурсу.

Вимоги до конкурсної документації

До участі у конкурсі допускаються народні доми області, що знаходяться в підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі або на електронну пошту. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Для участі у конкурсі народні доми (або структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільські, селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад) подають конкурсну документацію, яка має бути складеною державною мовою і містити:

 • Заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1.
 • Аплікаційну форму про народний дім за формою згідно з додатком 2.
 • Резюме директора народного дому та художнього керівника (за наявності).
 • Перспективний план роботи народного дому на наступні два роки.
 • Інші матеріали на розсуд заявника.

Усі документи мають бути пронумеровані, підписані керівником структури, що подає на конкурс та скріплені печаткою (у разі наявності).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на керівника структури, що подає на конкурс.

Не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

 • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію;
 • у разі надходження офіційного листа про відмову від участі у конкурсі;
 • установа культури перебуває у стадії припинення або приміщення народного дому у стані капітального ремонту;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог.

 

Конкурсна комісія

         Для розгляду матеріалів, конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії входять три представники від обласної державної адміністрації, три – від обласної ради, три – від експертного середовища.

         Склад конкурсної комісії погоджується постійною комісією з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради, профільним заступником голови Львівської облдержадміністрації та профільним заступником голови Львівської обласної ради.

         Конкурсна комісія здійснює оцінювання поданих на конкурс матеріалів згідно з розробленою анкетою (додаток 4).

         Остаточне рішення про переможців конкурсу приймається шляхом відкритого голосування (половина + 1 голос присутніх членів комісії) та оформляється протоколом.

        

Фінансові умови

         Фінансовий ресурс на реалізацію конкурсу передбачений у напрямку Програми складає у 2019 році 600 тис. грн, у наступних роках – у межах бюджетних призначень. Розмір фінансового ресурсу на один народний дім у 2019 році становить 60 тис грн.

 

Терміни подання документів та проведення конкурсу.

Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

 • Оголошення про початок конкурсу – після оприлюднення даного рішення обласної ради.
 • Прийом документів на конкурс – з 16 січня до 28 лютого поточного року.

Документи щодо участі у конкурсі приймаються щоденно з 09.00 до 18.00, крім суботи, неділі та святкових днів за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, к. 40, департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації або можуть бути надіслані на електрону пошту Департаменту uklviv@ukr.net з поміткою «На конкурс «Топ 10 народних домів».

Телефон для довідок: (032) 261-22-27, 261-26-48.

Інформація про конкурс розміщується на сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради, сторінці департаменту; надсилається районним державним адміністраціям, міст обласного значення, структурним підрозділам з питань культури райдержадміністрацій та ЗМІ.

Форми документів: заява на участь у конкурсі, аплікаційна форма, конкурсна пропозиція розміщуються на сторінці департаменту та сайті обласної державної адміністрації та можуть бути надані особисто.

Реєстрація подання заявок на участь у конкурсі ведеться в окремому журналі.

Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу оприлюднюється на сторінці департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, сайтах обласної державної адміністрації та обласної ради, ЗМІ.

 

Директор департаменту

з питань культури, національностей

та релігій облдержадміністрації                                       Мирослава ТУРКАЛО

 

Додаток  1

до Положення про конкурс

«Топ 10 народних домів»

 

Зразок заяви

про участь у конкурсі «Топ 10 народних домів»

Я, ________________________________________________________________

(ПІБ керівника)

___________________________________________________________________

(повна назва структурного підрозділу з питань культури райдержадміністрацій, міста обласного значення, сільської, селищної ради, ради об’єднаної територіальної громади, народного дому)

 

подаю для участі у конкурсі, що проводить департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації матеріали та конкурсну пропозицію Народного дому _________________________________

____________________________________________________________________

(повна назва народного дому, поштова адреса, який представляється на конкурс)

До заяви додаються:

 1. Аплікаційна форма про народний дім за встановленою формою.
 2. Резюме директора народного дому та художнього керівника (за наявності).
 3. Перспективний план роботи народного дому на наступні два роки.
 4. Інші матеріали на розсуд заявника.

Підтверджую, що подані матеріали містять достовірну інформацію.

Цим гарантую, що кошти, отримані в якості фінансової підтримки за рахунок обласного бюджету, будуть використані виключно у відповідності до конкурсної пропозиції.

Із умовами конкурсу ознайомлений та згодний.

 

Керівник                                        ________________   

(підпис)                                     (ПІБ)

М.П.

Дата__________

тел. роб.: _________________________

тел. моб.:_________________________

e-mail: ____________________________

Заповнює організатор конкурсу:

 

Заяву отримав

______________________

(підпис)                                (ПІБ)

 

Реєстраційний номер у журналі ________ від ____________ 2019 року

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на

«Топ 10 народних домів»

 

Аплікаційна форма про народний дім

(вказуються дані за останні 2 роки)

 

Назва НД  
Адреса  
ПІП керівника  
Конт. тел.  
Кількість штатних одиниць  
Характеристики будівлі

– окрема, пристосована, тощо

– площа

– к-сть місць у залі

Короткий опис

 
Наявність опалення  
Наявність мультимедійного обладнання (вказати)  
Наявність музичних інструментів (вказати)  
Кількість проведених масових заходів у народному домі  
Кількість діючих творчих колективів, всього  

___________ од.

Повні назви колективи зі званням «народний» і «зразковий» (за наявності) –        

–        

–        

Повні назви діючих аматорських колективів і гуртків –        

–        

–        

 

Новоутворені колективи, клубні формування (за наявності)  
Виїзні виступи творчих колективів за межами населеного пункту (із зазначенням дати та місця)  
Інформація про участь колективів народного дому у конкурсах та фестивалях різного рівня (за наявності)  
Проведення тематичних заходів (для дітей, молоді…)  
Залучення до культурного дозвілля місцевих жителів шляхом запрошення з виступами колективів, окремих виконавців, тощо (наведіть приклади)  
Результативна взаємодія з іншими інституціями та установами населеного пункту (школа, церква, органи місцевого самоврядування, тощо)  
Співпраця з громадськими організаціями, фондами, тощо (вказати назви та приклади)  
Перелік платних послуг

(вказати, тис грн)

 
Залучення позабюджетних коштів, отримання грантів  
Участь у програмах різного рівня:

– Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

– Державний фонд регіонального розвитку

Програма кап.будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету

Обласний конкурс мікропроектів

 
Інформація про спів фінансування поданого проекту (у разі наявності)  
Публікація у ЗМІ про роботу чи заходи народного дому  

 

 

Додаток  3

до Положення про конкурс на

«Топ 10 народних домів»

 

Для членів конкурсної комісії

 

Форма для оцінювання діяльності народного дому

 

  Оцінювання (від 1 до 5 балів):

Найкраща оцінка – 5 балів

  1 2 3 4 5
Критерій          
Кількість заходів у НД протягом року          
Кількість виїздів колективів за межі НД          
Кількість клубних формувань          
Участь у мистецьких проектах різного рівня          
Креативність заходів          
Залучення громади та інших інституцій          
Нові форми роботи          
Залучення позабюджетних коштів          
Підсумковий бал

 

 

 

 

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *