завантаженняПроект
станом на 10.03.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від ________ 2015 р. № ____

МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад

Загальні положення

1. Ця Методика визначає порядок та умови формування спроможних територіальних громад, які базуються на:
аналізі історії змін адміністративно-територіального устрою та існуючих адміністративних кордонів;
стійкості виконання адміністративних функцій окремими населеними пунктами;
аналізі інфраструктурної забезпеченості населених пунктів щодо можливості виконання ними функцій адміністративних центрів громад та зон їх впливу на інші населені пункти (у першу чергу трудових та інших зв’язків населення);
вивченні думки керівників органів місцевого самоврядування щодо формування спроможних територіальних громад;
виявленні культурно-географічних спільностей, територіальних розбіжностей в умовах та рівні життя.
2. При прийнятті рішень щодо формування спроможної територіальної громади використовуються:
планово-картографічний матеріал, що відображає населені пункти, межі Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст обласного та районного значення, сільських та селищних рад; шляхи сполучення (залізниці, автомобільні шляхи), гідрографію, грунтово-рослинний покрив;
статистична інформація щодо демографічної ситуації та тенденцій до її зміни;
відомості щодо основних місць працевлаштування жителів та напрямків їх щоденної міграції;
відомості про існуючу мережу бюджетних установ та організацій, наявність ресурсної бази та іншої інфраструктури, зокрема і адміністративних будівель;
відомості про етнічні, історичні, культурні особливості поселень.

Визначення меж спроможних територіальних громад

3. Адміністративним центром спроможної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має найбільш розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади.
У першу чергу адміністративним центром спроможної територіальної громади визначаються міста обласного значення, населені пункти – районні центри.
Розраховується зона впливу такого адміністративного центру на відстані не більше 20 кілометрів по дорогах з твердим покриттям. Відстань може бути збільшено до 25 км, якщо чисельність жителів спроможної територіальної громади в зоні віддаленості більше 20 км складатиме не більше, ніж 10% від загальної чисельності жителів спроможної територіальної громади. Зони впливу можуть бути меншими за відсутності шляхів сполучення чи особливостей рельєфу, які суттєво ускладнюють комунікації (ріки без мостів, гори).
У другу чергу адміністративним центром спроможної територіальної громади визначаються міста районного значення та населені пункти, що історично мали статус районних центрів, які знаходяться на відстані понад
20 км по дорозі з твердим покриттям від міст обласного значення, населених пунктів – районних центрів.
Зони впливу міст районного значення та населених пунктів, що історично мали статус районних центрів, визначаються в порядку, встановленому абзацом п’ятим цього пункту.
На територіях, що не покриваються зонами впливу адміністративних центрів, визначених згідно з умовами абзацу другого, третього, четвертого та шостого цього пункту, адміністративним центром спроможної територіальної громади визначається населений пункт за таких умов:
відстань до адміністративних центрів, визначених абзацом другим, третім, четвертим та шостим цього пункту, має бути не менше 20 км по дорогах з твердим покриттям;
населений пункт, що визначається адміністративним центром, має бути хоча б частково забезпечений відповідною ресурсною інфраструктурою;
за наявності у відповідній зоні більше, ніж одного населеного пункту, який може бути визначений адміністративним центром, перевага надається тому, який має більш розвинену ресурсну інфраструктуру.
Як виняток, у разі розташування в зоні впливу адміністративного центру, визначеного абзацом другим, третім та четвертим цього пункту, населеного пункту, що не поступається за економічним та адміністративним розвитком такому адміністративному центру, такий населений пункт може бути визначений адміністративним центром спроможної територіальної громади.
4. При визначенні меж території спроможної територіальної громади необхідно дотримуватися таких умов:
територія спроможної територіальної громади має бути нерозривною, межі спроможної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що пропонуються до включення до її складу;
спроможна територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області та, по можливості, в межах одного району.
Якщо між географічно близькими населеними пунктами відсутнє належне транспортне сполучення (немає дороги, мосту, інших інженерних споруд, чи їх спорудження недоцільне), такі населені пункти можуть бути віднесені до різних територіальних громад. Це обмеження також стосується сусідніх населених пунктів, розділених природними перешкодами – ріками, ярами, горами, лісовими масивами.
При визначенні меж територій спроможних територіальних громад необхідно дотримуватися наступного:
врахування характерних особливостей рельєфу;
віднесення всієї території кожної з існуючих сільських, селищних рад до складу однієї спроможної територіальної громади;
врахування меж землекористування;
дороги, що з’єднують населені пункти спроможної територіальної громади, залишаються у межах території цієї спроможної територіальної громади;
межі територій спроможних територіальних громад в окремих випадках можуть перетинати існуючі межі сучасних районів, якщо при цьому місцезнаходження населених пунктів стає ближчим до центрів спроможних територіальних громад.
У разі якщо населений пункт знаходиться на однакових відстанях від адміністративних центрів спроможних територіальних громад, при прийнятті рішення про його віднесення до однієї з них, пріоритет віддається тій, де адміністративний центр має кращу соціальну інфраструктуру, з яким краще дорожнє сполучення чи який знаходиться в межах існуючого адміністративного району.

Перспективний план формування територій спроможних територіальних громад

5. Згідно з цією Методикою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Севастопольською міською державною адміністрацією розробляється проект перспективного плану формування територій громад, що має включати:
графічну частину, на якій відображаються межі спроможних територіальних громад, адміністративні центри таких громад та всі населенні пункти;
текстову частину.
Текстова частина включає опис кожної спроможної територіальної громади:
назву спроможної територіальної громади та її адміністративного центру;
кількість населення станом на 1 січня 2015 року, в тому числі дітей шкільного віку;
площу території спроможної територіальної громади;
інформацію про населені пункти, що входять до спроможної територіальної громади (назва населеного пункту, існуючий адміністративно-територіальний статус, кількість населення, відстань до адміністративного центру спроможної територіальної громади);
наявність та характеристики установ соціальної інфраструктури, які мають утримуватись за рахунок бюджету спроможної територіальної громади (заклади дошкільної та загальної середньої освіти, охорони здоров’я первинного рівня, культури та спорту, соціального захисту) та адміністративних будівель для органів управління місцевого самоврядування (департаменти, управління, відділи);
наявність будівель установ органів чи підрозділів виконавчої влади чи приміщень для їх розміщення.
6. Перспективний план формування територій громад схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою, Севастопольською міською радою та затверджується Кабінетом Міністрів України.
________________

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *