IMG_308825 березня 2015 року у Лімнянській сільській раді відбулось сесійне засідання. Головним питанням у порядку денному було питання: “Про обрання секретаря сільської ради”.Попередній секретар сільської ради – Мацур Стефанія Асафатівна вирішила написати  заяву про дострокове припинити повноваження секретаря сільської ради. Нагадаємо Вам, що з 1 квітня державні службовці повинні вибрати між отриманням пенсії або заробітньої плати.
Секретарю сільської ради Мацур Стефанії Асафатівні під час сесії урочисто оголошено подяку від голови районної ради Володимира Лозюка.

Сільський  голова  подав  кандидатуру Карпи  Степана на  посаду   секретаря  Лімнянської  сільської ради.  Депутати  кандидатуру  сільского  голови  підтримали. Степан  Карпа має  досвід  роботи  в  органах  місцевого  самоврядування.З 20002 по 2006 роки  він  працював  головою  Лімнянської  сільської  ради.

За організацію роботи по культурно-освітньому обслуговуванню населення та з нагоди закінчення трудової діяльносьі в органах місцевого самоврядування нагороджено Грамотою районної ради Стефанію Асафатівну Мацур.За мужність і героїзм виявлені у співпраці із жителями громади під час відмінного виконання свого обов’язку для потреб громади Лімнянської  сільської  ради.

Cекретар ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Прийняття його на службу здійснюється шляхом обрання відповідною радою (тобто ця посада виборна). Трудові відносини секретаря з відповідною радою регулюються перш за все Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280).

Закінчення строку повноважень на виборній посаді — одна з підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування. Так, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 50 Закону № 280 трудові відносини секретаря обмежено строком повноважень сільради відповідного скликання. Це означає, що повноваження секретаря ради закінчуються одночасно із припиненням депутатських повноважень у день відкриття першої сесії нового скликання.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської ради роблять запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 1 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”» та зазначають дату звільнення і порядковий номер запису. Це підтверджується також Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування, наведеними у додатку 2 до листа Головдержслужби від 06.02.2002 р. № 42/621.

У свою чергу, у трудовій книжці нового секретаря сільської ради у розділі «Відомості про роботу» роблять запис про обрання на посаду та зазначають дату обрання, підставу для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядковий номер запису. Про це йдеться у Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування, наведених у додатку 1 до листа Головдержслужби від 06.02.2002 р. № 42/621.

А що робити, коли попередній та новообраний секретар ради — одна особа? Підкреслимо: ані Закон № 280, ані зазначені вище Методичні рекомендації не містять жодних винятків щодо цього, як і не передбачають можливості продовження повноважень секретаря ради у разі його переобрання на новий строк.

Тому вважаємо: якщо секретаря ради обрали на новий термін, з ними укладають новий строковий трудовий договір. Для цілей індексації зарплати він вважається новоприйнятим працівником.

При проведенні індексації зарплати керуються Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

До 21.06.2012 р. механізм нарахування сум індексації для новоприйнятих працівників, цимПорядком визначений не був. Рішення про визначення базового місяця для проведення індексації зарплати таким працівникам відповідна рада могла затвердити самостійно, тобто базовим місяцем під час проведення індексації міг бути визначений місяць обрання на відповідну посаду або збережений попередній базовий місяць.

Із 21.06.2012 р. п. 101 Порядку № 1078 перед- бачає: обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації зарплати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *