rynt-31З 1 травня 2015 року Львівська обласна рада розпочинає прийом заявок від районних рад та міст обласного значення на участь у щорічному обласному конкурсі “Екологічно чистий населений пункт” за адресою: Львівська обласна рада, вул. В. Винниченка, 18, кабінет 329. Умови Конкурсу та перелік документів, які необхідно надати для участі, зазначено в Положенні про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт” (рішення Львівської обласної ради від 22.10.2013 № 890 “Про внесення змін в додаток до рішення від 05.04.2011 № 100 “Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”).

Про внесення змін в додаток до рішення від 05.04.2011 № 100 “Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги висновок постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.

2. Внести зміни в додаток до рішення від 05.04.2011 № 100 “Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком до цього рішення.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Львівської обласної ради від 15.05.2012 № 491 “Про внесення змін до пункту 2 рішення від 05.04.2011 № 100 “Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань екології, природних ресурсів та рекреації (О. Балицький).
Голова обласної ради Петро КОЛОДІЙ
Додаток до
рішення обласної ради
від 22 жовтня № ____
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний обласний конкурс
“Екологічно чистий населений пункт”

1. З метою поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля запроваджується щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт” (далі – Конкурс).

2. Конкурс проводиться за чотирма категоріями населених пунктів:
І категорія – міста обласного значення, окрім м. Львова;
ІI категорія – міста районного значення;
ІІІ категорія – селища;
ІV категорія – села.

3. Переможцями Конкурсу визначаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
– організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
– ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’єктів екологічного призначення і спорудження нових;
– створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
– проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшення шуму і забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
– озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
– впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
– впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.

4. Щорічний обласний Конкурс проводиться в два етапи:
І етап – проведення та визначення попередніх підсумків у районних Конкурсних комісіях серед ІІ-ІV категорій населених пунктів;
ІІ етап – проведення та визначення остаточних підсумків конкурсу в обласній Конкурсній комісії серед усіх категорій населених пунктів.

5. Визначення підсумків Конкурсу проводиться:
– попередні підсумки районними Конкурсними комісіями (І етап) до 01 травня поточного року;
– остаточні підсумки обласною Конкурсною комісією (ІІ етап) до 01 липня поточного року.

6. З метою проведення та визначення підсумків І етапу Конкурсу, голова районної ради видає розпорядження про створення районної Конкурсної комісії і затверджує персональний склад та Положення про відповідну комісію.

7. Для участі в Конкурсі сільські, селищні, міські ради міст районного значення подають до відповідної районної Конкурсної комісії, а міські ради міст обласного значення – до обласної Конкурсної комісії заявку на участь у Конкурсі згідно з додатком до цього Положення.

8. Учасники конкурсу серед сіл, селищ, міст районного значення (ІІ-V категорії) подають матеріали районним комісіям до 1 квітня поточного року.

9. Районні ради подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року матеріали переможців районного Конкурсу із зазначенням переможця з кожної категорії населеного пункту – претендентів на участь в обласному Конкурсі.

10. Для участі в обласному Конкурсі міста обласного значення подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року заявку на участь у Конкурсі, згідно з додатком до цього Положення.

11. З метою визначення підсумків Конкурсу голова Львівської обласної ради видає розпорядження про створення Конкурсної комісії, яким затверджує Положення про відповідну комісію та її персональний склад за пропозицією постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації.

12. Обласна Конкурсна комісія до 1 липня поточного року визначає переможців (по одному першому, другому і двох третіх місцях у кожній з категорій населених пунктів) і у двотижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії подає своє рішення про підсумки Конкурсу Львівській обласній раді для прийняття відповідного рішення про відзначення переможців Конкурсу.

13. Фінансування обласного конкурсу “Екологічно чистий населений пункт” здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в складі обласного бюджету у відповідному році.

14. У випадку збільшення загальної суми коштів для відзначення переможців Конкурсу та/або відсутності переможців серед категорій або призових місць в окремих категоріях вивільнені кошти можуть розподілятись пропорційно між переможцями Конкурсу або можуть бути використані для збільшення кількості призових місць в окремих з категорій населених пунктів.
15. Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в таких обсягах:

У першій та другій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 90 тис. грн;
за друге місце – 70 тис. грн;
за третє місце – 60 тис. грн;
У третій та четвертій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 50 тис. грн;
за друге місце – 30 тис. грн;
за третє місце – 20 тис. грн.

У складі видатків обласного бюджету передбачаються кошти як субвенції з обласного бюджету відповідному сільському, селищному, міському бюджетові, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Передбачені кошти використовуються відповідними місцевими радами на впровадження природоохоронних заходів, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів”.

16. Дипломи переможцям Конкурсу вручає голова Львівської обласної ради під час сесії.
Органи місцевого самоврядування, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, можуть преміювати працівників підприємств, установ і організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які брали активну участь в організації та здійсненні робіт з благоустрою населеного пункту.

17. Хід робіт з благоустрою населених пунктів і підтримання громадського порядку та підсумки Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.
Керуючий справами
(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ
Додаток
до Положення про щорічний
обласний конкурс “Екологічно
чистий населений пункт”
Заявка
на участь у щорічному обласному конкурсі
“Екологічно чистий населений пункт”

1. Назва проекту (виконаних заходів відповідно до пункту 3 Положення) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Відомості про орган місцевого самоврядування
2.1. Повна назва__________________________________________________________
2.2. Адреса_______________________________________________________________
2.3. Телефон, факс________________________________________________________
3. Відомості про виконавця, відповідального за проект
3.1. Повна назва __________________________________________________________
3.2. Адреса_______________________________________________________________
3.3. Телефон, факс________________________________________________________
4. Інформація щодо проекту *_______________________________________________
________________________________________________________________________
5. Аналітична довідка:
5.1. Загальна вартість виконаних заходів (тис. грн) __________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___
5.2. Джерело фінансування ________________________________________________
5.3. Термін реалізації проекту (вказати дати його початку, закінчення та тривалість) ________________________________________________________________________
5.4. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) _______________________________________________________________________
6. Новизна проекту (виконаних заходів) ______________________________________ ________________________________________________________________________
7. Екологічний ефект ______________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Соціальний ефект ______________________________________________________
9. Мультимедійний супровід** (за бажанням)_________________________________
________________________________________________________________________
10. Фотографії ***________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Фактична назва заходу, на який виділятимуться призові кошти в разі перемоги:
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-___________________________________________________________________

Примітка:

*: опис проекту повинен відображати здійснені, які заходи передбачено переліком пункту 3 Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”;
**: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації проекту і після; презентаційний ролик до 5 хв;
***: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації проекту і після; кількість фотографій не повинна перевищувати 20 шт.

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *