Затверджено

рішенням № 466 XXVII сесії VI скликання
від 30 квітня 2015 року

indexРАЙОННА

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

НА 2015 – 2018 РОКИ

ПАСПОРТ

районної комплексної програми соціальної підтримки
і реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки

1. Ініціатор і розробник програми: Управління соціального захисту населення Турківської районної державної адміністрації.
2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення № 466 XXVII сесії Турківської районної ради VI скликання від 30 квітня 2015 року
3. Відповідальні виконавці програми:
• управління соціального захисту населення Турківської районної державної адіміністрації;
• фінансове управління Турківської районної державної адіміністрації;
• Турківська комунальна районна центральна лікарня;
• відділ економічного розвитку і торгівлі Турківської районної державної адіміністрації;
• відділ культури і туризму Турківської районної державної адіміністрації;
• відділ освіти Турківської районної державної адіміністрації;
• сектор житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Турківської районної державної адміністрації;
• юридичний сектор Турківської районної державної адміністрації;
• сектор молоді та спорту Турківської районної державної адіміністрації;
• районне управління юстиції;
• Турківський районний центр зайнятості;
• управління Пенсійного фонду України у Турківському районі;
• відділення ДАІ з обслуговування Турківського району при ГУМВС України у Львівській області;
• районна організація ветеранів України.
4. Учасники програми: Турківська районна рада, Турківська районна державна адміністрація, громадські організації інвалідів.
5. Термін реалізації програми: 2015-2018 роки.
6. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, визначається щорічно при затвердженні районного бюджету
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ на 2015-2018 роки
Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.
При формуванні програми враховано основні завдання, які стосуються покращення соціально-побутового і медичного забезпечення осіб з інвалідністю, безперешкодний доступ до всіх об’єктів інфраструктури, торгівельне та культурне обслуговування осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Окрім цього, враховано наступні фактори:
– необхідність підтримки громадської організації інвалідів;
– надання фінансової, організаційно-правової та матеріальної допомоги особам з інвалідністю;
– вирішення пріоритетних напрямків соціального захисту найбільш незахищених верств населення, інтеграція осіб з інвалідністю, в тому числі з психічними розладами, в суспільство.
Розділ 2. Мета Програми.
Метою програми є забезпечити на районному рівні вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю.

Розділ 3. Шляхи та способи розв’язання проблем.
Пріоритетними напрямками Програми є:
– інтеграція інвалідів у суспільство, інтегроване навчання;
– надання соціальної допомоги і підтримки сім’ям, які опікуються дітьми-інвалідами, в яких проживає два і більше інвалідів, а також інвалідам по зору І та ІІ групи;
– надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, де є одинокі інваліди, з метою їх підтримки;
– підтримка громадських організацій інвалідів, діяльність яких має соціальне спрямування.
При розробці Програми враховано рішення Львівської обласної ради, пропозиції департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, Турківської районної державної адміністрації та районної ради, досвід роботи органів соціального захисту населення, пропозиції громадських організацій, діяльність яких спрямована на покращення соціального захисту населення.
Розділ 4. Обсяг та джерела фінансування Програми.
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, благодійних (спонсорських) надходжень.

Розділ 5. Завдання і заходи.

Комплекс заходів щодо правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації інвалідів та забезпечення повного і рівного користування інвалідами усіма правами людини, як основоположними свободами.

1.Організаційні і правові основи забезпечення інвалідів їх конституційних прав.
1.1. З метою координації і контролю за роботою по впровадженню вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів» та реалізації заходів щодо захисту прав, соціальної підтримки та реабілітації інвалідів запровадити посаду радника голови Турківської районної державної адміністрації з числа керівника громадської організації інвалідів на громадських засадах.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; громадська організація інвалідів. До 25.12.2015 року
1.2. Передбачати в районному бюджеті кошти для надання фінансової допомоги громадським організаціям людей з інвалідністю для забезпечення їх статутної діяльності.
Фінансове управління райдержадміністрації; управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Щорічно
1.3. З метою покращення правового захисту та інформованості надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людям з інвалідністю, членам сімей, які опікуються дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I групи із залученням відповідних спеціалістів (юристів, психологів, лікарів тощо).
Районне управління юстиції;
Турківська комунальна центральна районна лікарня;
відділ освіти райдержадміністрації;
сектор молоді та спорту райдержадміністрації; юридичний сектор райдержадміністрації;
Турківський районний центр зайнятості;
управління Пенсійного фонду України у Турківському районі;
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації. Постійно
1.4. Для забезпечення прозорості роботи влади і громадського контролю не менше одного разу на рік проаналізувати дотримання в районі вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів» та інших законодавчих і нормативних актів України щодо соціальної підтримки, реабілітації та захисту прав людей з інвалідністю та виносити на розгляд Координаційної ради у справах інвалідів при голові Турківської райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Щорічно
2. Забезпечення достатнього рівня життя та соціальний захист інвалідів.
2.1. Для забезпечення людям з інвалідністю достатнього життєвого рівня та соціального захисту передбачати при затвердженні місцевих бюджетів кошти для надання пільг з оплати житла, послуг водопостачання, вивіз сміття, за користування природним газом, електроенергією, таким категоріям:
– сім’ям, в яких проживає двоє та більше осіб з інвалідністю І та II групи (враховуючи дітей-інвалідів до 18-ти років) – 75% знижки на кожну особу інваліда в межах норм користування;
– одиноким людям з інвалідністю I групи – 100%, II групи – 75%, III групи – 50 % знижки в межах норм користування;
– інвалідам по зору І та II груп – відповідно 50% та 40% знижки в межах норм користування;
– одиноко проживаючим людям з інвалідністю I групи – 100% знижки в межах норм користування.
Пільги надавати відповідно до державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.
Надання пільг з оплати за користування природним газом здійснюється тільки до 01 квітня.
Фінансове управління райдержадміністрації; Управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Щорічно
2.2. Для підтримки достатнього життєвого рівня у місцевому бюджеті передбачати кошти для надання одноразової грошової допомоги найбільш незахищеним інвалідам, інвалідам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та сім’ям, в яких виховуються діти- інваліди.
Фінансове управління райдержадміністрації; Управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Щорічно
2.3. Забезпечити належне виконання місцевими радами вимог п. 30 ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо виділення земельних ділянок інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату під гаражі для утримання спеціалізованих засобів пересування поблизу місця їх проживання.
Міська, селищна та сільські ради. Постійно

3. Транспортне обслуговування інвалідів, доступність, індивідуальна мобільність.
3.1. Проаналізувати стан виконання законодавчо-нормативних актів стосовно безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського призначення. Дані питання розглядати на засіданні Координаційної ради у справах інвалідів при голові райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Щорічно до 1-го грудня поточного року
3.2. Для забезпечення доступності людей з вадами зору передбачити обов’язкове обладнання зони пішохідних переходів зебрами. З метою безперешкодного пересування інвалідів по зору заборонити паркування автотранспорту на тротуарах та встановлення яток, бігбордів, квітників.
Відділення ДАІ з обслуговування при ГУМВС України у Турківському районі;
відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
міська, селищна та сільські ради;
Постійно
3.3. Для забезпечення людям з інвалідністю доступу до сфери життєдіяльності, щорічно затверджувати перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації; міська,селищна та сільські ради. Протягом 2015-2018 років
3.4. Для забезпечення дітям з інвалідністю права на якісне навчання, створити умови доступності в навчальних закладах району.
Відділ освіти райдержадміністрації.
Протягом 2015-2018 років
4. Медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю.
4.1. Забезпечити належний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та забезпечення в повному обсязі хворих на шизофренію та епілепсію, інвалідів I та II групи за психічним захворюванням безкоштовним амбулаторним лікуванням.
Турківська комунальна ЦРЛ;
фінансове управління райдержадміністрації.
Протягом 2015-2018 років
4.2. Здійснити моніторинг щорічного проведення профілактичних медичних оглядів інвалідів з подальшим диспансерним спостереження в медичних закладах за місцем проживання.
Турківська комунальна ЦРЛ.
Щорічно
4.3. Активізувати роботу, направлену на професійну реабілітацію та інтеграцію інвалідів в суспільство, разом з громадськими організаціями інвалідів, профспілками, місцевими органами виконавчої влади.
Турківська комунальна ЦРЛ;
Турківський районний центр зайнятості; управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Протягом 2015-2018 років

5. Освіта інвалідів, рання соціальна реабілітація дітей – інвалідів, просвітницько – виховна робота.
5.1. Забезпечувати організаційно-фінансові заходи для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з інвалідністю.
Відділ освіти райдержадміністрації;
фінансове управління райдержадміністрації. Протягом 2015-2018 років
5.2. Забезпечуючи право інвалідів на освіту, надавати людям з інвалідністю можливість отримати інклюзивну освіту на всіх рівнях та освіту упродовж усього життя.
Відділ освіти райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Постійно
5.3. При реалізації програми інтегрованого навчання передбачити в діях педагогів стосовно дітей з інвалідністю пріоритетність інтересів дитини. У разі неможливості відвідувати освітній заклад (школу), скеровувати вчителя для навчання дитини-інваліда вдома.
Відділ освіти райдержадміністрації.
Постійно
5.4. Запроваджувати інноваційні технології для корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку.
Відділ освіти райдержадміністрації.
Протягом 2015-2018 років
6. Участь у культурному житті, проведення дозвілля і відпочинку та заняття спортом.
6.1. Забезпечити право інвалідів нарівні з іншими громадянами, участі у культурному житті, а саме:
– доступу до витворів культури і мистецтва у доступних форматах,
– доступу до інших культурних заходів чи послуг.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації.
Постійно протягом 2015-2018 років

6.2. Забезпечувати проведення районних фестивалів пісні та творчості інвалідів і виставки робіт інвалідів, зокрема, до Міжнародного дня інвалідів з метою розвитку їх творчого потенціалу та соціальної реабілітації, з відповідним фінансуванням.
Відділ культури і туризму районної державної адміністрації;
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації; громадська організація інвалідів. Постійно протягом 2015-2018 років
6.3. Визначити одним із пріоритетних завдань створення умов для фізкультурно-спортивної реабілітації, у т.ч. дітей-інвалідів.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації. Щорічно протягом 2015-2018 років
6.4. Розробити та затвердити відповідні заходи щодо розвитку та підтримки інвалідного спорту для громадської організації інвалідів.
Сектор молоді та спортуї районної державної адміністрації. Щорічно протягом 2015-2018 років
6.5. Брати участь в районних, обласних Спартакіадах інвалідів та Спартакіадах «Повір у себе» серед дітей-інвалідів та забезпечити їх відповідним фінансуванням.
Сектор молоді та спорту районної державної адміністрації; громадська організація інвалідів. Щорічно
6.6. Вирішувати питання щодо безкоштовного надання інвалідам спортивних споруд і обладнання для потреб навчально-тренувальної роботи і спортивно- реабілітаційних заходів.
Сектор молоді та спорту районної державної адміністрації. Протягом 2015-2018 років
7. Інформаційне забезпечення.
Здійснювати моніторинг Програми та забезпечити систематичне висвітлення питань, що пов’язані із соціальним захистом інвалідів у засобах масової інформації.
Районний часопис «Бойківщина»; районне радіомовлення «Карпатський гомін»;
громадська організація інвалідів.
Постійно протягом 2015-2018 років

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *