Як відродити заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин, горіхів та інших «зелених» ресурсів Турківщини.

Ліс — це не лише ділова деревина (кругляк) і дрова, як вважають деякі сучасні прагматики від «лісового» бізнесу, а й гриби, ягоди, лікарські рослини, горіхи і ще багато чого, що за довгі століття перетворилося на живий яскравий організм, який дає людям безцінні блага й багатства. Ліс — це і відновлювані ресурси, і легені планети, і середовище життя, і чистилище для людських душ. Ліс – це вологість, а де вологість – там тримається вода.
Недеревні продукти рослинного походження разом з лісовою фауною є невід’ємним компонентом лісової екосистеми. Вони створюють сприятливу екологічну ауру лісу. Використання НРЛ поряд з туризмом і рекреацією являє собою ключовий напрямок експлуатації відновлювальних ресурсів, які забезпечують збереження біорозмаїття. Вони правомірно претендують на роль передової технології природокористування, перспективної для Турківщини. Як показує досвід країн ЄС, цілеспрямовано відформований сектор НРЛ з повним циклом заготівлі й переробки є конкурентоздатним видом економічної діяльності щодо формування особистих доходів і доходів громад, як і трудової занятості населення. Крім усього, він суттєво підвищує економічну цінність НРЛ у природному капіталі регіону.

               Водночас заготівля і переробка лісової сировини — так звані лісові промисли — дуже різностороння сфера діяльності людини в лісі, яка на основі комплексного використання цих ресурсів дозволяє значно підвищити продуктивність лісових угідь і знизити загрози лісовим екологічним системам, неминучі при односторонньому вилученні деревини. Стає дедалі очевидним, що реальні можливості розвитку екстенсивної моделі лісокористування практично вичерпані і необхідний перехід до комбінованої моделі, де важливою складовою повинні стати ресурси, що швидко відновлюються, якими і є НРЛ.
            Вважаємо, що повернення до комбінованої моделі лісокористування, де важливою складовою повинні стати потенційно швидко відновлювані лісові недеревні ресурси, має стати одним з головних напрямків розвитку сталого лісокористування. Розвиток лісових промислів, враховуючи потенціал НРЛ і можливості ринку, є важливою альтернативою рубці лісу. Крім усього, вирішення проблем збору і переробки недеревної лісової сировини вимагає додаткових законодавчих рішень: законодавчо повинен бути розроблений механізм взаємодії держави і приватного бізнесу на основі партнерських відносин із закупівлі в населення рослинної сировини і легального просування продукції на ринки України і за кордон. У цілому ж для вирішення проблем з раціонального і комплексного використання НРЛ необхідно вивчити їх ресурсний потенціал, розробити регіональну нормативну базу з їх збору щодо конкретних лісових угідь, розробити сучасні технології з їх переробки і зберігання. Можливо, необхідно кардинально перебудувати лісове законодавство щодо використання харчової і лікувальної продукції лісу. Їх використання має більш соціальне, ніж комерційне значення. Ці ресурси дозволяють підтримувати традиційний устрій життя в сільській місцевості, забезпечуючи зайнятістю найбідніші верстви населення.  

           Питання дискусійні, тому підлягають детальному обговоренню як серед спеціалістів лісової галузі, так і у владних структурах із залученням, звичайно, лідерів сільських громад і представників малого та середнього бізнесу.

Схожий запис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *